Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3853/QĐ-UBND 31/07/2018 Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3842/QĐ-UBND 31/07/2018 Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ các tuyến đường thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
151/KH-BCĐ 31/07/2018 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
3831/QĐ-UBND 30/07/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/CĐ/BCH 30/07/2018 Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội về việc chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ và các tình huống bất thường, giảm thiệt hại về người và tài sản
Còn hiệu lực
3834/QĐ-UBND 30/07/2018 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có thành tích trong công tác năm học 2017-2018
Còn hiệu lực
3464/UBND-KGVX 30/07/2018 Về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2018 - 2019
Còn hiệu lực
3470/UBND-KGVX 30/07/2018 Về việc chủ động tăng cường công tác khám, điều trị, phòng, chống dịch sởi
Còn hiệu lực
3465/UBND-KGVX 30/07/2018 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố
Còn hiệu lực
3815/QĐ-UBND 27/07/2018 Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ nhà thi đấu - Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao đến khu đấu giá với đường nối Pháp Vân, Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Tứ Hiệp - huyện Thanh Trì - Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3656 văn bản / 366 trang

Trang :