Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4003/QĐ-UBND 06/08/2018 Về việc ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020
Còn hiệu lực
4016/QĐ-UBND 06/08/2018 Về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội trực thuộc Sở Y tế
Còn hiệu lực
4019/QĐ-UBND 06/08/2018 Về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018 - 2020)
Còn hiệu lực
4014/QĐ-UBND 06/08/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu du tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Còn hiệu lực
4018/QĐ-UBND 06/08/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội La Tinh - Đông La, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Các phường Yên Nghĩa, Dương Nội, quận Hà Đông và xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4015/QĐ-UBND 06/08/2018 Về việc thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội trên cở sở tách chức năng kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội trực thuộc Sở Y tế
Còn hiệu lực
3542/UBND-KT 03/08/2018 Về việc đôn đốc triển khai Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội" những tháng cuối năm 2018
Còn hiệu lực
3539/UBND-KT 03/08/2018 Về việc khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ, tăng cường công tác bảo đảm an toàn đê điều
Còn hiệu lực
3519/UBND-KGVX 02/08/2018 Về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
3518/UBND-NC 02/08/2018 Về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 3670 văn bản / 367 trang

Trang :