Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1643/UBND-NNNT 11/03/2015 Về việc chỉ đạo công tác phòng chống lụt, bão năm 2015.
Còn hiệu lực
1627/UBND-TNMT 11/03/2015 Về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ % đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1623/UBND-KH&ĐT 11/03/2015 Về việc thực hiện các chương trình, dự án ODA trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1118/QĐ-UBND 11/03/2015 Về việc thành lập Tổ công tác Thành phố thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 và Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
1294/VP-NC 11/03/2015 Về việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
Còn hiệu lực
67/KH-BCĐ 10/03/2015 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Thành phố năm 2015.
Còn hiệu lực
1045/QĐ-UBND 09/03/2015 Về việc phê duyệt Đề án nghiên cứu phương án khôi phục không gian Điện Kính Thiên.
Còn hiệu lực
37/TB-UBND 09/03/2015 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Thảo- Chủ tịnh UBND Thành phố tại cuộc họp giao ban tình hình triển khai các công trình cụm công trình trọng điểm thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.
Còn hiệu lực
1062/QĐ-UBND 09/03/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hoài Đức.
Còn hiệu lực
1030/QĐ-UBND 06/03/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý thông tin, khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3672 văn bản / 368 trang

Trang :