Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5553/QĐ-UBND 22/10/2015 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây.
Còn hiệu lực
5562/QĐ-UBND 22/10/2015 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trạm y tế xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa.
Còn hiệu lực
7430/UBND-BTCD 21/10/2015 Về việc phối hợp công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII.
Còn hiệu lực
5487/QĐ-UBND 20/10/2015 Về việc thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm 20-10 trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
5516/QĐ-UBND 20/10/2015 Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Địa điểm: Huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
5513/QĐ-UBND 20/10/2015 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Gia cố kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng thuộc địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
5514/QĐ-UBND 20/10/2015 Về việc phê duyệt Quy hoạch chung Thị xã Sơn Tây (lồng ghép Đô thị vệ tinh Sơn Tây) đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Địa điểm: Thị xã Sơn Tây và xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
5515/QĐ-UBND 20/10/2015 Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Địa điểm: Huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
5477/QĐ-UBND 20/10/2015 Về việc phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án Cải tạo thoát nước phố Mai Động, quận Hoàng Mai.
Còn hiệu lực
5517/QĐ-UBND 20/10/2015 Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Địa điểm: Huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3670 văn bản / 367 trang

Trang :