Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
6828/QĐ-UBND 02/10/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Kế hoạch số 113/KH-BCĐ ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg.
Còn hiệu lực
6788/QĐ-UBND 29/09/2017 Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về chấp hành quy định của pháp luật việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6786/QĐ-UBND 29/09/2017 Về việc cho phép thành lập Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Ila tại quận Hà Đông và Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Ila tại quận Bắc Từ Liêm.
Còn hiệu lực
4754/UBND-KT 28/09/2017 Về việc kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.
Còn hiệu lực
212/KH-UBND 28/09/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030".
Còn hiệu lực
6777/QĐ-UBND 28/09/2017 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc Lãm, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Phường Phú Lương, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6776/QĐ-UBND 28/09/2017 Về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6775/QĐ-UBND 28/09/2017 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận danh hiệu "Làng nghề" Hà Nội năm 2017 và Tổ giúp việc Hội đồng.
Còn hiệu lực
211/KH-UBND 27/09/2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4724/UBND-KGVX 27/09/2017 Về việc hoàn thiện, cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2951 văn bản / 296 trang

Trang :