Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1790/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Thư Dương.
Còn hiệu lực
1789/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc phê duyệt Danh mục phân cấp quản lý nhà nước về cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố.
Còn hiệu lực
1803/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
68/KH-UBND 17/03/2017 Kế hoạch triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1205/UBND-ĐT 17/03/2017 Về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông.
Còn hiệu lực
1774/QĐ-UBND 17/03/2017 Về việc Quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Còn hiệu lực
61/TB-VP 17/03/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý tại cuộc họp đánh giá triển khai thí điểm lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân.
Còn hiệu lực
1772/QĐ-UBND 17/03/2017 Về việc tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
Còn hiệu lực
60/TB-VP 17/03/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về rà soát, kêu gọi xã hội hóa các dự án xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020.
Còn hiệu lực
1771/QĐ-UBND 17/03/2017 Về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Còn hiệu lực

Tổng số : 2401 văn bản / 241 trang

Trang :