Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3211/QĐ-UBND 26/06/2018 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2891/UBND-NC 26/06/2018 Về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ
Còn hiệu lực
3218/QĐ-UBND 26/06/2018 Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Còn hiệu lực
3230/QĐ-UBND 26/06/2018 Về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ khu đô thị Ecorpark đi đường 179, huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: huyện Gia Lâm, Hà Nội
Còn hiệu lực
3202/QĐ-UBND 25/06/2018 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ học bổng cho học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu năm 2018 - 2021" do Tổ chức Samaritan's Purse International Relief/Mỹ tài trợ cho Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu
Còn hiệu lực
2855/UBND-KGVX 25/06/2018 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Ebola
Còn hiệu lực
2852/UBND-KT 25/06/2018 Về việc tiếp tục đôn đốc tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
137/KH-UBND 18/06/2018 Về việc triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021
Còn hiệu lực
2714/UBND-KGVX 18/06/2018 Về việc vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Thành phố năm 2018
Còn hiệu lực
140/KH-UBND 18/06/2018 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực

Tổng số : 3573 văn bản / 358 trang

Trang :