Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
02/KH-BCD 05/01/2015 Về việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 04/01/2014 của UBND Thành phố về " Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2015.
Còn hiệu lực
08/KH-UBND 05/01/2015 Kế hoạch đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
03/CTr-UBND 05/01/2015 Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2015.
Còn hiệu lực
230/KH-UBND 31/12/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7278/QĐ-UBND 31/12/2014 Về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3791 văn bản / 759 trang

Trang :