Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5234/QĐ-UBND 02/10/2018 Về việc phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5220/QĐ-UBND 01/10/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5228/QĐ-UBND 01/10/2018 Về việc thành lập Ban quản lý Dự án "Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020" của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
187/KH-UBND 28/09/2018 Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5158/QĐ-UBND 27/09/2018 Về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông quốc tế ST.Paul
Còn hiệu lực

Tổng số : 3791 văn bản / 759 trang

Trang :