Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4730/UBND-NC 04/10/2018 Về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018
Còn hiệu lực
192/KH-UBND 04/10/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019-2020
Còn hiệu lực
5241/QĐ-UBND 02/10/2018 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5246/QĐ-UBND 02/10/2018 Về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm văn hóa, thể dục thể thao huyện Đông Anh. Địa điểm: Xã Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
191/KH-UBND 02/10/2018 Về việc thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3791 văn bản / 759 trang

Trang :