Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3662/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Thành tra thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
166/KH-UBND 16/07/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
Còn hiệu lực
167/KH-UBND 16/07/2021 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3550/QĐ-UBND 15/07/2021 Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3545/QĐ-UBND 14/07/2021 Về việc phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1455 văn bản / 291 trang

Trang :