Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
212/KH-UBND 20/09/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y các cấp,giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
509/TB-VP 17/09/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp triển khai thúc đẩy phát triển nông nghiệp và phòng chống thiên tai trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19
Còn hiệu lực
3070/UBND-KT 15/09/2021 Về việc phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3, 4 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương
Còn hiệu lực
4168/QĐ-UBND 14/09/2021 Về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID - 19
Còn hiệu lực
4160/QĐ-UBND 13/09/2021 Về việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Bình Dương phục vụ công tác bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện dịch bênh Covid-19
Còn hiệu lực

Tổng số : 1524 văn bản / 305 trang

Trang :