Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
64/KH-UBND 16/03/2021 Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
65/KH-UBND 16/03/2021 Kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
63/KH-UBND 15/03/2021 Kế hoạch đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021
Còn hiệu lực
1249/QĐ-UBND 12/03/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
62/KH-UBND 12/03/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi hành án hình sự
Còn hiệu lực

Tổng số : 1368 văn bản / 274 trang

Trang :