Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
62/KH-UBND 12/03/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi hành án hình sự
Còn hiệu lực
158/TB/TU 11/03/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về việc dừng hoạt động Báo Cựu chiến binh Thủ đô
Còn hiệu lực
1159/QĐ-UBND 10/03/2021 Về việc kiện toàn Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
158/TB-UBND 09/03/2021 Về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
669/UBND-TH 09/03/2021 Về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
Còn hiệu lực

Tổng số : 1354 văn bản / 271 trang

Trang :