Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
03/KH-HĐ 05/04/2021 Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
1555/QĐ-UBND 02/04/2021 Về việc kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
939/UBND-SNV 01/04/2021 Về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021
Còn hiệu lực
941/UBND-NC 01/04/2021 Về việc tăng cường Quản lý Nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
84/KH-UBND 30/03/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 1368 văn bản / 274 trang

Trang :