Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2392/QĐ-UBND 26/05/2015 Về việc Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Còn hiệu lực
2365/QĐ-UBND 25/05/2015 Về việc điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực công tác của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.
Còn hiệu lực
62/TB-UBND 25/05/2015 Thông báo về việc phân công điều hành công việc của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Còn hiệu lực
2367/QĐ-UBND 25/05/2015 Về việc Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện một số chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
2298/QĐ-UBND 21/05/2015 Về việc kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1354 văn bản / 271 trang

Trang :