Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1758/QĐ-UBND 15/04/2021 Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 - 2022
Còn hiệu lực
1757/QĐ-UBND 15/04/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 - 2022
Còn hiệu lực
103/KH-UBND 14/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1729/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1733/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
Còn hiệu lực

Tổng số : 2027 văn bản / 406 trang

Trang :