Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
79/KH/TU 26/05/2022 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Còn hiệu lực
144/KH-UBND 23/05/2022 Kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND Thành phố thành lập hoặc được giao quản lý
Còn hiệu lực
01/BCĐĐĐTHN 20/05/2022 Về việc tăng cường biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
143/KH-UBND 13/05/2022 Kế hoạch tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022
Còn hiệu lực
1400/UBND-KTN 11/05/2022 Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Còn hiệu lực

Tổng số : 1650 văn bản / 330 trang

Trang :