Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
144/KH-UBND 23/05/2022 Kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND Thành phố thành lập hoặc được giao quản lý
Còn hiệu lực
1729/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc thành lập Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1518/UBND-NC 20/05/2022 Về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH mùa nắng nóng năm 2022
Còn hiệu lực
1706/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1704/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2017 - 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 6992 văn bản / 1399 trang

Trang :