Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1533/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
1526/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ
Còn hiệu lực
1534/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1525/QĐ-UBND 09/05/2022 Về việc công nhận kết quả thực hiện dự án Sở hữu trí tuệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020
Còn hiệu lực
1521/QĐ-UBND 09/05/2022 Về việc tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Thành phố" năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 3838 văn bản / 768 trang

Trang :