Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1702/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1703/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1698/QĐ-UBND 19/05/2022 Về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”
Còn hiệu lực
1674/QĐ-UBND 17/05/2022 Về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
1662/QĐ-UBND 17/05/2022 Về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho học sinh đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic
Còn hiệu lực

Tổng số : 3838 văn bản / 768 trang

Trang :