Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1408/UBND-KGVX 11/05/2021 Về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19
Còn hiệu lực
12/CT-UBND 11/05/2021 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội
Còn hiệu lực
118/KH-UBND 07/05/2021 Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022
Còn hiệu lực
273/TB-VP 07/05/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 109)
Còn hiệu lực
2025/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2060 văn bản / 412 trang

Trang :