Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1379/QĐ-UBND 23/02/2017 Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) - Tại ô quy hoạch ký hiệu 07-CCDT1 và một phần ô quy hoạch ký hiệu 07-LX2. Địa điểm: Phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Còn hiệu lực
1430/VP-KT 22/02/2017 Về việc thực hiện Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ.
Còn hiệu lực
03/CĐ-UBND 22/02/2017 Về việc tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
710/UBND-KT 22/02/2017 Về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
41/KH-UBND 22/02/2017 Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 của các quận, huyện và thị xã trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1359/QĐ-UBND 22/02/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.
Còn hiệu lực
714/UBND-TKBT 22/02/2017 Về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về trường mầm non tuyển sinh khi chưa được cấp phép.
Còn hiệu lực
1337/QĐ-UBND 22/02/2017 Về việc kiện toàn Hội đồng Biên tập Bản tin "Hà Nội Hội nhập và phát triển".
Còn hiệu lực
1333/QĐ-UBND 21/02/2017 Về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu sân golf "Sky lake golf and resort club", tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Các xã Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
679/UBND-KT 21/02/2017 Về việc 08 tuyến xe buýt thí điểm năm 2016.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2274 văn bản / 228 trang

Trang :