Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
12/CT-UBND 08/06/2020 Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
Còn hiệu lực
11/CT-UBND 05/06/2020 Về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020
Còn hiệu lực
10/CT-UBND 04/06/2020 Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Còn hiệu lực
09/CT-UBND 01/06/2020 Chỉ thị về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 02/05/2020 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 129 văn bản / 26 trang

Trang :