Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2135/QĐ-UBND 13/05/2021 Về việc thành lập Chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại KM 213+100 Quốc lộ 1A, thôn Bài Lễ, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên
Còn hiệu lực
2120/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Mở rộng mô hình ChildSight® - Chăm sóc tật khúc xạ học đường tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020 - 2021" do tổ chức Helen Keller International tại Việt Nam tài trợ
Còn hiệu lực
2085/QĐ-UBND 11/05/2021 Về việc ban hành Kế hoạch Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
1367/UBND-KT 10/05/2021 Về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2020
Còn hiệu lực
2066/QĐ-UBND 10/05/2021 Về việc phê duyệt Phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1402 văn bản / 281 trang

Trang :