Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1487/UBND-KGVX 17/05/2021 Về việc rà soát người về từ các khu công nghiệp có người nhiễm SARS-CoV-2
Còn hiệu lực
1482/UBND-KGVX 17/05/2021 Về việc thực hiện nghiêm công tác cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
1444/UBND-KGVX 13/05/2021 Về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
Còn hiệu lực
1445/UBND-KGVX 13/05/2021 Về việc triển khai hệ thống giám sát bằng hệ thống camera tại khu cách ly tập trung theo chỉ đạo tại Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của BCĐQG phòng chống dịch Covid-19
Còn hiệu lực
17/CV-BCĐ 13/05/2021 Về việc tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19
Còn hiệu lực

Tổng số : 1027 văn bản / 206 trang

Trang :