Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2132/UBND-TH 01/04/2015 Về việc chỉ đạo xử lý việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
2125/UBND-NNNT 01/04/2015 Về việc một số nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015.
Còn hiệu lực
2072/UBND-NC 31/03/2015 Về việc triển khai Kế hoạch thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014.
Còn hiệu lực
1997/UBND-NNNT 25/03/2015 Về việc thông báo đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân toàn Thành phố biết và tham gia ý kiến về việc xét công nhận huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới.
Còn hiệu lực
1910/UBND-CT 23/03/2015 Về việc giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về khí dầu mỏ hóa lỏng.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1027 văn bản / 206 trang

Trang :