Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3754/QĐ-UBND 28/07/2021 Về việc ủy quyền Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật các dự án dược ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí cải tạo, sữa chữa Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng
Còn hiệu lực
585/CV/BCSĐ 28/07/2021 Về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND
Còn hiệu lực
174/KH-UBND 27/07/2021 Kế hoạch phát triển hạ tầng Bưu chính - Viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Còn hiệu lực
2403/UBND-KGVX 27/07/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 428-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thành ủy Hà Nội
Còn hiệu lực
3716/QĐ-UBND 27/07/2021 Về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho học sinh đạt giải tại các cuộc thi quốc tế năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 2212 văn bản / 443 trang

Trang :