Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
06/CTr/TU 17/03/2021 Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
01/CTr/TU 17/03/2021 Chương trình số 01-Ctr/TU của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
22/CTr-UBND 22/01/2021 Chương trình công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
15/KH-UBND 20/01/2021 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2021
Còn hiệu lực
14/CTr-UBND 19/01/2021 Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 45 văn bản / 9 trang

Trang :