Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2434/UBND-KT 29/07/2021 Về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội
Còn hiệu lực
2438/UBND-KT 29/07/2021 Về việc siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
3755/QĐ-UBND 29/07/2021 Về việc khen thưởng thành tích thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2021
Còn hiệu lực
2431/UBND-ĐT 29/07/2021 Về việc công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19
Còn hiệu lực
2439/UBND-ĐT 29/07/2021 Về việc thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 6044 văn bản / 1209 trang

Trang :