Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
212/KH-UBND 20/09/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y các cấp,giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4210/QĐ-UBND 20/09/2021 Về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
4206/QĐ-UBND 17/09/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
Còn hiệu lực
4192/QĐ-UBND 17/09/2021 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát triển, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
4193/QĐ-UBND 17/09/2021 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đợt 8 năm 2021)
Còn hiệu lực

Tổng số : 3466 văn bản / 694 trang

Trang :