Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1997/UBND-NNNT 25/03/2015 Về việc thông báo đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân toàn Thành phố biết và tham gia ý kiến về việc xét công nhận huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới.
Còn hiệu lực
1910/UBND-CT 23/03/2015 Về việc giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về khí dầu mỏ hóa lỏng.
Còn hiệu lực
1890/UBND-TH 22/03/2015 Về việc kiểm điểm trách nhiệm, thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố.
Còn hiệu lực
1889/UBND-XDGT 20/03/2015 Về việc trả lời các câu hỏi liên quan đến việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố.
Còn hiệu lực
1885/UBND-CT 20/03/2015 Về việc tăng cường chỉ đạo công tác giải tỏa chợ cóc, chợ tạm.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1024 văn bản / 205 trang

Trang :