Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
366/CV/TBTHCTTT-TT 11/05/2021 Về việc tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền trang trí, cổ động trực quan phục vụ bầu cử
Còn hiệu lực
1386/UBND-KGVX 10/05/2021 Về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19
Còn hiệu lực
1392/UBND-KSTTHC 10/05/2021 Về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành
Còn hiệu lực
1399/UBND-KGVX 10/05/2021 Về việc khai báo y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR
Còn hiệu lực
1367/UBND-KT 10/05/2021 Về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 1030 văn bản / 206 trang

Trang :