Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1890/UBND-TH 22/03/2015 Về việc kiểm điểm trách nhiệm, thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố.
Còn hiệu lực
1889/UBND-XDGT 20/03/2015 Về việc trả lời các câu hỏi liên quan đến việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố.
Còn hiệu lực
1885/UBND-CT 20/03/2015 Về việc tăng cường chỉ đạo công tác giải tỏa chợ cóc, chợ tạm.
Còn hiệu lực
932/CV/TU 20/03/2015 Về việc chỉ đạo, kiểm tra, rà soát công tác thay thế cây xanh đô thị.
Còn hiệu lực
1853/UBND-XDGT 18/03/2015 Về việc thông tin báo chí nêu về cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1022 văn bản / 205 trang

Trang :