Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
78/KH-UBND 30/03/2015 Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" Thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
1333/QĐ-UBND 30/03/2015 Về việc phê duyệt văn kiện dự án "Chăm sóc tật khúc xạ học đường tại huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây" do tổ chức Hellen Keller International- Mỹ tài trợ.
Còn hiệu lực
79/KH-UBND 30/03/2015 Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2015.
Còn hiệu lực
1318/QĐ-UBND 26/03/2015 Về việc tặng quà cá nhân, tập thể nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12 và ngày Cả nước vì người nghèo 17/10 năm 2015.
Còn hiệu lực
75/KH-UBND 25/03/2015 Kế hoạch đào tạo và tập huấn kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội năm 2015.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2140 văn bản / 428 trang

Trang :