Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1980/QĐ-UBND 04/05/2021 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
1970/QĐ-UBND 04/05/2021 Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
112/BC-UBND 04/05/2021 Báo cáo phân tích Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1307/UBND-NC 04/05/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021
Còn hiệu lực
1934/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1423 văn bản / 285 trang

Trang :