Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2923/UBND-KT 05/05/2015 Về việc chỉ đạo thực hiện sau kết quả kiểm tra công tác giao kế hoạch năm 2015 của khối quận, huyện, thị xã.
Còn hiệu lực
1849/QĐ-UBND 05/05/2015 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1768/QĐ-UBND 25/04/2015 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1723/QĐ-UBND 22/04/2015 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014 trong lĩnh vự Y tế, Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1635/QĐ-UBND 17/04/2015 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu được phát hiện trong Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2015.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1431 văn bản / 287 trang

Trang :