Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
15/CT-UBND 15/06/2021 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
14/CT-UBND 02/06/2021 Chỉ thị về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021
Còn hiệu lực
13/CT-UBND 12/05/2021 Về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
12/CT-UBND 11/05/2021 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội
Còn hiệu lực
11/CT-UBND 05/05/2021 Chỉ thị về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực

Tổng số : 129 văn bản / 26 trang

Trang :