Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1635/QĐ-UBND 17/04/2015 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu được phát hiện trong Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2015.
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 17/04/2015 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ xuân năm 2015.
Còn hiệu lực
97/KH-UBND 17/04/2015 Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
1656/QĐ-UBND 17/04/2015 Về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1662/QĐ-UBND 17/04/2015 Về việc Thành lập đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành, thanh tra kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" thành phố năm 2015.
Còn hiệu lực

Tổng số : 6675 văn bản / 1335 trang

Trang :