Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
30/CT-TU 27/04/2015 Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 17/04/2015 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ xuân năm 2015.
Còn hiệu lực
01/CT-UBND 13/01/2015 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
23/CT-UBND 29/12/2014 Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 129 văn bản / 26 trang

Trang :