Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
125/KH-UBND 19/05/2021 Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021
Còn hiệu lực
124/KH-UBND 19/05/2021 Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
1513/UBND-KGVX 19/05/2021 Về việc triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2021
Còn hiệu lực
09/CĐ-UBND 19/05/2021 Về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
296/TB-VP 18/05/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban thường trực Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 111).
Còn hiệu lực

Tổng số : 6204 văn bản / 1241 trang

Trang :