Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
913/QĐ-UBND 24/02/2015 Về việc công nhận các quận, huyện, thị xã đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I năm 2014.
Còn hiệu lực
1291/UBND-VX 24/02/2015 Về việc triển khai đầu tư xây dựng 46 công trình nhà văn hóa thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô Hà Nội bằng nguồn kinh phí các quận hỗ trợ năm 2015.
Còn hiệu lực
884/QĐ-UBND 14/02/2015 Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiểu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
58/KH-UBND 14/02/2015 Kế hoạch thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
59/KH-UBND 14/02/2015 Kế hoạch triển khai Chương trình số 80/CTr-UBND về "Phát triển các ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2011-2015" năm 2015.
Còn hiệu lực

Tổng số : 6208 văn bản / 1242 trang

Trang :