Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
296/TB-VP 18/05/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban thường trực Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 111).
Còn hiệu lực
121/KH-UBND 18/05/2021 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình của thành phố Hà Nội đến năm 2030
Còn hiệu lực
298/TB/TU 17/05/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dich bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
2162/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc phê duyệt Đề án Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, thành phố Hà Nội đạt tiêu chí chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
2159/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc phê duyệt Đề án Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa, thành phố Hà Nội đạt tiêu chí chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 2136 văn bản / 428 trang

Trang :