Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
309/TB/TU 26/05/2021 Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
2296/QĐ-UBND 25/05/2021 Về việc thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khương Hạ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Còn hiệu lực
2294/QĐ-UBND 25/05/2021 Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Còn hiệu lực
1595/UBND-KGVX 25/05/2021 Về việc phối hợp quản lý lao động làm việc tại các doanh nghiệp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Còn hiệu lực
1597/UBND-KGVX 25/05/2021 Về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 2140 văn bản / 428 trang

Trang :