Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
84/KH-UBND 30/03/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 30/03/2021 Về công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 30/03/2021 Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
85/KH-UBND 30/03/2021 Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
80/KH-UBND 29/03/2021 Kế hoạch xây dựng quy chế phối hợp liên thông trong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, lao động, thương binh và xã hội theo Quyết định số 5743/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 5960 văn bản / 1192 trang

Trang :