Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1758/QĐ-UBND 15/04/2021 Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 - 2022
Còn hiệu lực
1757/QĐ-UBND 15/04/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 - 2022
Còn hiệu lực
102/KH-UBND 14/04/2021 Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2021
Còn hiệu lực
101/KH-UBND 14/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1747/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thành lập Tổ Công tác đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
Còn hiệu lực

Tổng số : 5994 văn bản / 1199 trang

Trang :