Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1633/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
1612/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1621/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
1564/QĐ-UBND 05/04/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sân khấu Hà Nội
Còn hiệu lực
1565/QĐ-UBND 05/04/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3177 văn bản / 636 trang

Trang :