Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1710/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II
Còn hiệu lực
1679/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1669/QĐ-UBND 09/04/2021 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm
Còn hiệu lực
1676/QĐ-UBND 09/04/2021 Về việc phê duyệt "Quy định thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm, các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội"
Còn hiệu lực
1038/UBND-KT 09/04/2021 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành
Còn hiệu lực

Tổng số : 5994 văn bản / 1199 trang

Trang :