Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1062/QĐ-UBND 09/03/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hoài Đức.
Còn hiệu lực
1030/QĐ-UBND 06/03/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý thông tin, khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1043/QĐ-UBND 06/03/2015 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật chùa Quan Nhân.
Còn hiệu lực
65/KH-UBND 06/03/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
66/KH-BCĐTHA 06/03/2015 Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 5983 văn bản / 1197 trang

Trang :