Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
76/KH-UBND 22/03/2021 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 10/9/2020 của Thành ủy Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Còn hiệu lực
06/TB-HĐND 19/03/2021 Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
70/KH-UBND 19/03/2021 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Còn hiệu lực
72/KH-UBND 19/03/2021 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
73/KH-UBND 19/03/2021 Kế hoạch tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 5960 văn bản / 1192 trang

Trang :