Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
217/UBND-ĐT 20/01/2021 Về việc quản lý, sử dụng bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
218/UBND-ĐT 20/01/2021 Về việc phát động đợt cao điểm vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thành phố phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Còn hiệu lực
197/UBND-ĐT 18/01/2021 Về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã
Còn hiệu lực
116/UBND-ĐT 14/01/2021 Về việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai
Còn hiệu lực
259/QĐ-UBND 13/01/2021 Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng, viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 1227 văn bản / 246 trang

Trang :