Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
884/QĐ-UBND 14/02/2015 Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiểu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
58/KH-UBND 14/02/2015 Kế hoạch thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
59/KH-UBND 14/02/2015 Kế hoạch triển khai Chương trình số 80/CTr-UBND về "Phát triển các ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2011-2015" năm 2015.
Còn hiệu lực
60/KH-UBND 14/02/2015 Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015.
Còn hiệu lực
947/VP-XDGT 13/02/2015 Về việc phối hợp với Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình lần thứ 27 năm 2015.
Còn hiệu lực

Tổng số : 6206 văn bản / 1242 trang

Trang :