Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
18/BC-UBND 25/01/2017 Báo cáo tình hình công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016.
Còn hiệu lực
239/BC-UBND 16/12/2016 Báo cáo kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 11 tháng năm 2016.
Còn hiệu lực
232/BC-UBND 07/12/2016 Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017.
Còn hiệu lực
179/BC-UBND 11/10/2016 Về việc sơ kết 03 năm thi hành Luật Thủ đô
Còn hiệu lực
149/BC-UBND 14/09/2016 Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 33 văn bản / 7 trang

Trang :